WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start

Infrastruktura

Infrastruktura

WSBiP posiada 4 budynki o łącznej kubaturze 12 500 m2 (z 3200 m2 bloku D przeznaczono na bazę socjalną - parter i 2 kondygnacje; pozostałe dwie to część dydaktyczna). Budynki B i C usytuowane są przy ul. Akademickiej 20, budynek A mieści się przy ul. Akademickiej 12.
W bloku A mieszczą się aule, pokoje wypoczynkowe dla wykładowców (22 miejsca) oraz pokój dla kadry z całodobowym dostępem do Internetu.
Na potrzeby dydaktyki w bloku B przeznaczono: 2 aule na 177 osób wyposażone w rzutniki multimedialne, 5 pracowni komputerowych, każda z 18 stanowiskami komputerowymi i stałym łączem internetowym, oraz oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb poszczególnych kierunków, 3 pracownie językowe, 3 pracownie projektowe, klub profesorski, klub studencki.
W bloku C mieszczą się: rektorat, kancelaria, działy administracyjne, biblioteka wraz z czytelnią, dziekanat, pokoje dziekanów wydziałów i kierowników katedr, pracownie (anatomii, masażu, umiejętności pielęgniarskich i fizjologii), 8 sal ćwiczeniowych.

 

 

 

 

  

Budynki WSBiP


Blok BBlok B

     • Sale wykładowe
     • Sale ćwiczeniowe
     • Laboratoria komputerowe
     • Klub studenta
     • Kawiarenka Internetowa 

 


Blok CBlok C

     • Biblioteka
     • Dziekanaty WNSiT i WPiNoZ
     • Sale wykładowe
     • Sale ćwiczenowe
     • Kaplica
     • Portiernia
     • Kancelaria
     • Punkt rekrutacyjny
     • Kwestura
     • Rektorat
     • Kanclerz
     • Dział Naukowo - Dydaktyczny
     • Dział Współpracy z Zagranicą
     • Sekcja ds. funduszy unijnych
     • Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości
     • Kancelaria

 


zobacz infrastrukturęImage

 
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW