WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Aktualności

Aktualności 

Archiwum rok 2010 | 2009200820072006| 2005 | 2004  

2012

12.12.2011r. IX Ostrowieckie Dni Promujących Zdrowie

2 grudnia 2011 r. w Hotelu Gromada w Ostrowcu Św. w ramach IX Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej”. Tegoroczna Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowieckiego.

Konferencja odbyła się w trzech sesjach:
Sesja I
- Jakość świadczeń w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa opieki medycznej
Sesja II - Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia
Sesja III - Aspekty zdrowia

Tematy konferencji przedstawiane przez prelegentów:

 1. „Globalna polityka zdrowotna” – prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik,  dr Anna Pacian
 2. “Chirurgia naczyniowa XXI wieku”- gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
 3. „Bezpieczna terapia bólu gwarantem jakości opieki okołooperacyjnej” - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii - dr n. med. Małgorzata Knap
 4. „Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta” - przewodnicząca ŚIPiP - mgr Zofia Małas
 5. „Badania laboratoryjne - źródło informacji o pacjencie” - konsultant wojewódzki diagnostyki laboratoryjnej -
  mgr Barbara Syta
 6. „Rola laboratorium mikrobiologicznego w procesie diagnozowania i leczenia” - dr n. med. Bonita Durnaś
 7. „Odpowiedzialność za własne zdrowie – prewencja w położnictwie i ginekologii ze szczególnym uwzględnieniem cytologii i kolposkopii” – prof. dr hab. Andrzej Malarewicz
 8. „Komunikacja interpersonalna elementem jakości usług medycznych” – mgr Ewelina Sinda


Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Bożena Zboina - Rektor WSBiP
 • prof. zw. dr hab. Teresa Kulik
 • prof. dr hab. Andrzej Malarewicz
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński 
 • dr Anna Doliwa-Klepacka
 • dr Katarzyna Kucharska
 • dr Dorota Maciąg
 • dr Anna Pacian                                                     
 • dr Barbara Ślusarska 

Komitet organizacyjny:

 • mgr Grażyna Słowik - Dyrektor Naczelny ZOZ
 • dr Małgorzata Cichońska
 • mgr Barbara Bakalarz-Kowalska
 • mgr Agnieszka Batóg
 • mgr Joanna Góra
 • mgr Justyna Osuch
 • mgr Barbara Syta
 • mgr Agnieszka Winiarczyk 

Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja

 Konferencja Konferencja Konferencja


17.11.2011r. Konferencja „Wkład służb mundurowych w krzewienie idei patriotycznych”

Dnia 17 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w WSBiP odbyła się konferencją „Wkład służb mundurowych w krzewienie idei patriotycznych” zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP  oraz Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe

W programie konferencji znalazły się wykłady:

 • „Rola policji w walce z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu” -  mł. insp. Mirosław Karpowicz, Biuro Kryminalne KGP
 • „Ewidencja i naukowe opracowanie zabytków ruchomych w muzeach jako zabezpieczenie przed kradzieżą” - Wojciech Kotasiak, historyk
 • „Funkcjonariusze policji państwowej z komisariatu w Ostrowcu Św. oraz związani z Ostrowcem wśród ofiar zbrodni katyńskiej” -  Marek Wójcicki, pracownik Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.

Konferencja połączona została z prezentacją wystawy „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” nad którą honorowy patronat sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa przedstawiająca różne aspekty walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu przygotowana została przez Gabinet Komendanta Głównego Policji i Biuro Kryminalne KGP.

Ekspozycja składała się z dwóch części „Policja w ochronie zabytków sakralnych” oraz „Policja w ochronie zbiorów publicznych”

Na przełomie ostatnich dwóch lat wystawę zaprezentowano także m.in. w  Ambasadach RP
w Kijowie, w Paryżu oraz przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie,  w Muzeum Miejskim we Lwowie oraz na wielu uczelniach wyższych w kraju, m.in. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
 

Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja

Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja


 Wystartowała 3. edycja popularnego konkursu dla studentów
"NAJWIĘKSZY WYGRANY PRYWATYZACJI"

konkurs

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Skarbu Państwa i Parlamentu Studentów RP.
Zadaniem uczestników jest opisanie na dwóch stronach tekstu przypadku przedsiębiorstwa, dla którego pozyskanie nowego właściciela (właścicieli) przyniosło ewidentne korzyści.

Dla jury najważniejsze nie będzie prezentowanie wskaźników ekonomicznych, ale styl argumentacji i przedstawienie różnych aspektów zmian, które są następstwem prywatyzacji w opisywanej firmie.

Tytuł konkursu można interpretować bardzo szeroko. Opis może dotyczyć największego wygranego prywatyzacji w kraju lub w regionie, z punktu widzenia wskaźników ekonomicznych lub wpływu na otoczenie, w opinii autora lub w opinii pracowników itd.

Prace należy zgłaszać przy użyciu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie:

www.konkurs.prywatyzacja.edu.pl

Do wygrania między innymi laptop, netbook i praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Prace konkursowe należy przesyłać do 7 listopada 2011 roku.

konkurs


1.10.2011r. Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

       1 października br. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zainaugurowała nowy rok akademicki 2011/2012. Tegoroczna inauguracja połączona była z obchodami jubileuszu 15-lecia istnienia ostrowieckiej uczelni.
W uroczystościach udział wzięli m.in. założyciele WSBiP oraz byli Rektorzy w osobach prof. zw. dr. hab. Bogdana Klepackiego oraz prof. dr. hab. Stanisława Zaborniaka.
       W swoim wystąpieniu Rektor prof. dr hab. Bożena Zboina przedstawiła zgromadzonym historię WSBiP i perspektywy jej rozwoju. Następnie w podziękowaniu byłym Rektorom za ich trud i wysiłek włożony w rozwój Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Pani Rektor wręczyła im kwiaty oraz listy gratulacyjne.
Nie zabrakło podziękowań skierowanych w stronę jednostek, które od początku funkcjonowania uczelni wspierają jej rozwój. Podziękowania złożono na ręce:

 • dr Zdzisława Kałamagi – Starosty Ostrowieckiego
 • Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 • Grażyny Słowik - Dyrektora Powiatowego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Roberta Martynowskiego - Dyrektora do Spraw Jakości ZWK CELSY Huty Ostrowiec

       Uroczysty akt immatrykulacji poprzedziło wręczenie Rektorskich Dyplomów Uznania najlepszym studentom WSBiP. Wyróżnienia otrzymali:

 • Krzysztof  Małkiewicz - kierunek Ekonomia
 • Małgorzata Samson   - kierunek Ekonomia
 • Katarzyna Choina      - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
 • Maciej Skawiński        - kierunek Fizjoterapia
 •  Marlena Religa          - kierunek Geodezja i Kartografia
 • Tomasz Zdyb             - kierunek Metalurgia
 • Agata Szurlej            - kierunek  Pielęgniarstwo
 •  Sylwia Reczko          - kierunek Pedagogika
 • Agata Adamska        - kierunek Zdrowie Publiczne
 • Daria Rosiak             - kierunek Wychowanie Fizyczne 

       W inauguracji oprócz studentów i profesury WSBiP, uczestniczyli również goście, m.in.:
Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. zw. dr hab. Teresa Kulik, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek, Dziekan Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Św. Bożena Młynek, Przedstawiciel Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu - dr Wiesław Warzecha, Senator RP - Michał Okła, Pozeł na Sejm RP -  Jarosław Rusiecki oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Prof. Stanisław Koziej, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat wybranych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. 

24.09.2011 r. I Zjazd Absolwentów WSBiP „Spotkanie po latach” 

Z okazji obchodów 15-lecia Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 24 września w WSBiP odbył się I zjazd Absolwentów „Spotkanie po latach”. 

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Twórcy Uczelni prof. zw. dr. hab. Zbigniewa M. Doliwa-Klepackiego, który wspominał swój pierwszy przyjazd do Ostrowca Św. oraz początki powstawania uczelni. Profesor Klepacki złożył podziękowania obecnemu Staroście Panu Zdzisławowi Kałamadze – ówczesnemu prezydentowi miasta - za pomoc przy tworzeniu tej uczelni. Padły też słowa uznania pod adresem kanclerza Józefa Tyburczego za ogromny wkład pracy na rzecz WSBiP.

Rektor WSBiP prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina przedstawiła w formie prezentacji 15-letnią historię ostrowieckiej Uczelni. Podczas oficjalnych przemówień głos zabrali – starosta ostrowiecki oraz prezydent miasta, zaś w imieniu kadry dydaktycznej wspomnienia z lat minionych w Uczelni przedstawił prof. dr hab. Mieczysław Poborski.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie absolwentów z kadrą dydaktyczną, na którym absolwenci opowiadali jaki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe miało ukończenie studiów w WSBiP. Wspomnienia absolwentów dotyczyły głównie wielu zabawnych sytuacji, związanych z okresem studiowania w murach ostrowieckie uczelni.

Na zakończenie oficjalnego spotkania wszyscy udali się do obejrzenia wystawy „Uczelnia w fotografii” oraz zwiedzania WSBiP. Po uroczystości rozpoczęła się nieoficjalna część spotkania w „Chacie Myśliwskiej” Pałacu Tarnowskich, gdzie zabawa trwała do późnej nocy.

 

Zjazd Absolwentów

 

16-19.06.2011r VIII Polsko – Ukraińsko – Białoruski Festiwal Siatkówki Studenckiej w Turnieju Kobiet 

W dniach 16 – 19 czerwca 2011r Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. uczestniczyła w VIII Polsko – Ukraińsko – Białoruskim Festiwalu Siatkówki Studenckiej w Turnieju Kobiet, który odbywał się w miejscowości Biała Podlaska. Drużyna AZS WSBiP w tym turnieju zdobyła II miejsce. 


 

W turnieju wzięły udział następujące drużyny:

Polska:
AZS AWF Biała Podlaska
AZS Politechnika Częstochowska
AZS WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski
Ukraina:
Uniwersytet Ekonomiczny Tarnopol
Uniwersytet Wołyński Łuck
Białoruś:
Państwowy Uniwersytet Baranowicze

Skład drużyny AZS WSBiP

Iwona Kosiorowska, Urszula Bejga, Sylwia Chmiel, Ksenia Mazur, Iwona Pasieczna, Katarzyna Nadziałek, Ewelina Świerszcz, Małgorzata Soja.
Najlepszą zawodniczką naszego zespołu decyzją sędziów wybrana została Sylwia Chmiel, natomiast Miss festiwalu została Urszula Bejga.


03.06.2011r „Nowe wyzwania w pielęgniarstwie i położnictwie” 

3 czerwca w Hotelu Gromada w Ostrowcu Św. odbyła się konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych pod hasłem „Nowe wyzwania w pielęgniarstwie i położnictwie”, której organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz  Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, udział w niej wzięło blisko 100 osób: pielęgniarek, położnych oraz studentów WSBiP kierunku pielęgniarstwo.
Konferencję otworzył Starosta ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga, następnie głos zabrała Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach – mgr Zofia Matas. Na zakończenie przemówień wystąpiła Pani Dziekan WSBiP doc. dr Dorota Maciąg podkreślając fakt, że zawód pielęgniarki/pielęgniarza wiąże się z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji, ustawicznym kształceniem. Ostrowiecka uczelnia już od kilku lat wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, kształcąc na poziomie licencjata, a obecnie czyni starania o uzyskanie pozwolenia na kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Do tej pory WSBiP wykształciła blisko 500 pielęgniarek, nie tylko z regionu świętokrzyskiego.

Konferencja składała się z trzech sesji szkoleniowych. W pierwszej sesji zostały zaprezentowane następujące tematy:

 • „Ustawa o działalności leczniczej. Zmiany w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej”
 • „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – prawo a rzeczywistość”
 • „Samodzielność zawodowa polskiej pielęgniarki i położnej”
 • „Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych – rola i zadania”

Sesja druga obejmowała:

 • „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej w podstawowej opiece zdrowotnej”
 • „Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej”

W sesji trzeciej poruszanymi tematami był:

 • „Poród rodzinny po przygotowaniu w Szkole Rodzenia jako standard w nowoczesnym położnictwie”
 • „Standard opieki okołoporodowej”

Konferencja połączona była z rozstrzygnięciem plebiscytu
LEKARZ – PIELĘGNIARKA – POŁOŻNA – REHABILITANT ROKU 2010.

Plebiscyt został zorganizowany już po raz dziewiąty. Wśród osób, które otrzymały najwięcej głosów, znalazły się:

 • lekarz roku – Rafał ALEKSANDROWICZ – pracownik ZOZ
 • pielęgniarka roku – Halina SADŁO – pracownik Żłobka Pajacyk
 • położna roku – Ewa SAJUR  - pracownik ZOZ
 • rehabilitant roku – Piotr PERLIK - pracownik ZOZ

We wszystkich kategoriach zostały przyznane także wyróżnienia.


02.06.2011r Wykład Kamila Kaptura nt. Starożytne hutnictwo i osadnictwo okresu rzymskiego w rejonie Ostrowca Św.

2.06.2011 Wykład Kamila Kaptura nt. Starożytne hutnictwo i osadnictwo okresu rzymskiego w rejonie Ostrowca Św.”
W siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. miał miejsce wykład Kamila Kaptura -  archeologa z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, którego członkiem jest Kamil Kaptur.

Starożytne hutnictwo świętokrzyskie to jedno z najbardziej fascynujących zagadnień badawczych archeologii okresu rzymskiego w Polsce. Dzięki wieloletnim pracom wiadomo, że w pierwszych wiekach naszej ery w regionie świętokrzyskim funkcjonowało ponad pół miliona pieców, w których wyprodukowano tysiące ton żelaza. Imponująca skala produkcji nie znajduje analogii w tej części Europy.

W wykładzie uczestniczyli członkowie OTN, zaproszeni goście oraz studenci kierunku metalurgia WSBiP.28.05.2011 „Rola trenera we współczesnym sporcie”

28 maja poseł Zbigniew Pacelt wygłosił dla studentów wychowania fizycznego Wyższej Szkoły Biznesu Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wykład „Rola trenera we współczesnym sporcie”.

Ostrowiecki parlamentarzysta na pytanie jakim być trenerem, zestawił charakterystyki: Huberta Wagnera - kata, Kazimierza Górskiego - filozofa, Feliksa Stamma - ojca a także Pawła Słomińskiego - naukowca innowatora.

Mówił o tym że ważne jest to, aby każdy trener stawiał sobie śmiało zarówno bliższe, jak i dalsze cele oraz o niebagatelnej roli jaką odgrywa w tym prawidłowo przeprowadzona selekcja zawodników. Wg Zbigniewa Pacelta trener powinien być dobrym nauczycielem sportu i żadnego ze sportowców nie przekreślać gdyż takie podejście buduje w sportowcu poczucie autorytetu rzeczywistego. Określenie przez sportowca mianem „mój trener” jest szczytem dążeń każdego szkoleniowca. To coś znacznie więcej, niż tzw. autorytet strukturalny, wynikający z dotychczasowego dorobku i zajmowanych przez trenera funkcji.

Zb. Pacelt, podkreślił, że praca trenera opiera się na sztabie fachowców, złożonym z doradców, fizjologów, lekarzy, psychologów, informatyków i naukowców oraz że istotne jest, aby trener nie zapominał, że zawsze jest dyrektorem, dyrygentem, koordynatorem tej grupy i dlatego umiejętnie musi jej pracami kierować.

Zbigniew Pacelt podczas wykładu opowiedział także o tym, w jaki sposób stał się trenerem pięcioboju nowoczesnego.

Po wykładzie Poseł otrzymał z rąk dziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu doc. dr Tadeusza Grudniewskiego pracę ostrowieckiego plastyka a zarazem trenera akademickiego zespołu tenisa stołowego - Tadeusza Kurka, przedstawiającą stary kompleks budynków KSZO przy ulicy Świętokrzyskiej.

Na zakończenie spotkania Rektor prof. nazdw. dr bab. Bożena Zboina podziękowała ostrowieckiemu parlamentarzyście za udział w konferencji i wkład w rozwój ostrowieckiego sportu. 


„26-27.05.2011 r.  „Polityka i proces rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

W dniach 26-27 maja 2011 r. w WSBiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Polityka i proces rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji organizowana  przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach, Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" (Ukraina), Instytut Ekonomii i Administracji, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Politologii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Kielce oraz Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe.

Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów miedzy światem nauki, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionach oraz praktykami życia gospodarczego.

W pierwszym dniu poruszany był temat administracji publicznej w procesie rozwoju regionu, wykorzystaniem środków UE i jej programów dla poprawy konkurencyjności regionu oraz rozwojem  lokalnym i regionalnym w aspekcie gospodarki, przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.

W drugim dniu obrad dominowały tematy dotyczące społecznego aspektu funkcjonowania wspólnot samorządowych oraz promocji i PR w jednostkach samorządu terytorialnego, wsi wielofunkcyjnej oraz zarządzania marką regionu.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem: Ministra Rozwoju Regionalnego ELŻBIETY BIEŃKOWSKIEJ, Wojewody Świętokrzyskiego BOŻENTYNY PAŁKI - KORUBY oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ADAMA JARUBASA.  21.05.2011  „Zadania i rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
w wymiarze międzynarodowym i narodowym”

21 maja w murach uczelni gościł Szef Sztabu Generalnego WP – Pan generał Mieczysław Cieniuch, który wprowadził studentów WSBiP w tematykę zadań i rolę Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze międzynarodowym i narodowym.

Podczas wykładu Pan Generał poruszał tematy związane z Zadaniami i strukturą Sił Zbrojnych RP w szczególności z systemami dowodzenia oraz składzie osobowym.

„Pierwszy Żołnierz RP” mówił o bezpieczeństwie, funkcjach i zadaniach państwa, udziale Sił Zbrojnych RP w operacjach i ich transformacji podkreślając ich ogromną rolę i znaczenie w bezpieczeństwie naszego kraju. To właśnie one czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Stanowi je 120 tys. żołnierzy zawodowych oraz 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwy.

Jako doświadczony żołnierz mówił, że polskie Siły Zbrojne na arenie międzynarodowej są odbierane jako „Ani nie najlepsze, ale też ani nie najgorsze”. Mówił, że ich jakość należy rozpatrywać w wielu kontekstach, bo jakość to nie tylko wyposażenie Sił Zbrojnych, ale również procedury i ludzie. Generał podkreślił, że z tych trzech czynników ludzie są najważniejsi. Podkreślił również to, że duże znaczenie odgrywają żołnierze Narodowych Sił Rezerwy, ale należy pamiętać też o żołnierzach z rezerw mobilizacyjnych, gdyż oni również są podtrzymywani w gotowości do realizacji swoich zadań.

W spotkaniu udział wziął Prezydent Ostrowca Św. mgr Jarosław Wilczyński, Starosta ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga, członek zarządu województwa - Kazimierz Kotowski oraz władze Uczelni - Rektor prof. nazdw. dr hab. Bożena Zboina oraz Kanclerz mgr inż Józef Tyburczy.

Na auli w czasie spotkania nie zabrakło studentów WSBiP kierunku Bezpieczeństwo narodowe, słuchaczy studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa oraz kadry WSBiP.


12.05.2011 I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu.

     Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości oraz biurem podróży Tour-Retour J.J. Kropielniccy 12 maja 2011 r. zorganizowało I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu Ex Oriente Lux pod hasłem Tożsamość, Religia, Etnos. Wydarzenie odbyło się w WSBiP. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński.

     Na I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu przybyli przedstawiciele różnych środowisk; lokalni działacze polityczni, nauczyciele, bibliotekarze, młodzież szkolna i akademicka, duchowni oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było to przedsięwzięcie o charakterze popularno-naukowym, ukazujące wieloaspektowe spojrzenie na kulturę Bliskiego Wschodu. Referaty znawców tematyki - Adriana Jasika, Karoliny Równy-Markiewicz, Marcina Gajca czy Michała Buśko - z pewnością unaoczniły pewne procesy społeczne i polityczne tego regionu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć „Ziemia Święta. Sacrum, Profanum”. Ponadto uczestnicy mogli obejrzeć film dokumentalny „W cieniu muru” autorstwa Dominiki Zarzyckiej. Dodatkową atrakcją była możliwość zasmakowania kuchni arabskiej. Podczas I Ostrowieckich Spotkań z Kulturami Wschodu odbywały się warsztaty kaligrafii arabskiej, prezentowano syryjskie obrusy oraz publikacje wydawnictwa „Smak Słowa”.

     Pragniemy kontynuować spotkania z kulturami wschodu, a nawet rozszerzyć problematykę o inne, równie ciekawe kultury.

     I Ostrowieckie Spotkania z Kulturami Wschodu zostały zorganizowane w ramach obchodów 15-lecia Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.


12.05.2011r.  Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Dnia 12 maja 2011 r. w murach WSBiP odbyła się konferencja pt. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – Inwestujemy w waszą przyszłość”.
W konferencji udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, uczniowie ostrowieckich szkół oraz studenci WSBiP.
Spotkanie rozpoczął Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Grzegorz Orawiec, który przedstawił oferty ŚCITT dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. O innowacyjnych technologiach z zakresu wytwarzania biomasy gazowej mówił Aleksander Bogusz z Polskiej Izby Gospodarczej, natomiast kwestie innowacji w pozyskiwaniu energii słonecznej poruszył Andrzej Pacocha z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Tematyka konferencji związana była z odnawialnymi źródłami energii. Poruszała kwestię budowy biogazowi przyjaznej środowisku, solarów, kolektorów słonecznych oraz Klastra Energetycznego.

Spotkanie


„Juwenalia 2011” to trzy dni super zabawy w Bieszczadach.

To już bez mała tradycja, że studenci WSBiP organizują swoje święto poza miastem i wyjeżdżają w góry, aby tam naładować akumulatory przed czekającą ich letnią sesją egzaminacyjną.

Po raz trzeci były to Ustrzyki Dolne. W programie pierwszego dnia był paintball, tyrolka, strzelanie z broni wszelakiej i jazda samochodami terenowymi. Wieczorem oczywiście ognisko i dyskoteka. Dzień drugi to wyprawa na Połoninę Wetlińską zakończona bólem nóg, opalenizną i super wrażeniami wizualnymi dzięki doskonałej pogodzie. Niedziela, mimo że powitała nas deszczem przyniosła wyjazd nad Solinę, gdzie znów zaświeciło słońce.

Wszyscy uczestnicy (a było ich wielu) wrócili zadowoleni, mimo że droga długa i postoi tylko sześć.

A co będzie za rok? Któż to wie, ale chyba pora na zmiany – może będzie morze…? 

Ze studenckimi pozdrowieniami - SS

 11.04.2011r. Współczesne koncepcje pedagogiczne – edukacja według  Planu Dalton

Cała aula im. Prof. F. Ryszki była zapełniona w dn. 11 kwietnia od godz. 14.00, kiedy Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. – prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina powitała przybyłych na konferencję  „Współczesne koncepcje pedagogiczne – edukacja według  Planu Dalton”.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 16 w Ostrowcu Św.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Roel Röhner – dyrektor jednej z najstarszych szkół daltońskich w Holandii, prezes Dalton International oraz Hans Wenke – były wiceprezes Holenderskiego Stowarzyszenia Daltońskiego, specjalista w zakresie metody daltońskiej.

Jako pierwsza głos zabrała Pani doc. dr Teresa Gumuła wygłaszając prelekcje nt. „U źródeł planu daltońskiego w polskiej praktyce edukacyjnej”. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawiła historię planu daltońskiego w Polsce.

Goście z Holandii wygłosili wykłady dotyczące zastosowania metody Planu daltońskiego, który polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża ucznia do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu, wyrabia w dziecku poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego się działania.

Istniała możliwość kupna książki „Pedagogika planu daltońskiego” autorstwa gości z Holandii, do której wstęp napisał prof. Bogusław Śliwerski.

W przerwie goście chętnie składali autograf na zakupionych egzemplarzach.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów 15-lecia Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 02-03.04.2011r. Konferencja „„Pięknie być kobietą”

2 i 3 kwietnia 2011 roku w ramach obchodów 15-lecia powstania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Pałacyku Tarnowskich w Ostrowcu Św. odbyła się  konferencja oraz warsztaty pt. „Pięknie być kobietą”. W potkaniu udział wzięło blisko 80 pań.

Inicjatorką tego przedsięwzięcia była kobieta sukcesu, Malwina Faliszewska, absolwentka LO nr II im J.Chreptowicza, mieszkająca w Warszawie.

Pierwszego dnia panie uczestniczyły w konferencji składającej się z kilku pouczających wykładów. Dowiedziały się  jak być szczęśliwą i niezależną finansowo co toznaczy kobiecość, co robić aby zachować zgrabnąsylwetkę. Drugiego dnia uczestniczyły w warsztatach poprawiających urodę, umiejętności szukania pracy i obudzenia pewności siebie.

Warsztaty te z pewnością staną się niezapomniane dla Pani Dominiki Jakubowskiej z Ostrowca. Ostrowczanka wygrała konkurs polegający na dokończeniu zdania: Kiedy patrzę w lustro widzę... Napisała wzruszającą pracę. W nagrodę poddała się metamorfozie, którą przeprowadziła Edyta Zielińska, fryzjer i stylista z Warszawy.


01.04.2011 Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Tyczyńskim

OTN                                                                                                                                  WSBiP

W siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Tyczyńskim – autorem publikacji „Dzieje nazw miejscowych powiatu ostrowieckiego”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, które udzieliło rekomendacji napisanej pracy.
Książka poświęcona jest nazwom miejscowym powiatu ostrowieckiego; jej pierwsza część stanowi językoznawczy opis 811 nazw miejscowych, druga zawiera zapis dziejów z perspektywy występowania bądź zanikania określonych nazw.
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili ważność tematyki poprzez wpisanie się jej w ścieżkę edukacji regionalnej. 21.03.2011r. Konferencja „Młodzież wobec zagrożeń XXI wieku”

21 marca 2011 roku Samorząd Studencki WSBiP zorganizował konferencję „Młodzież wobec zagrożeń XXI wieku”, której odbiorcami byli uczniowie szkół średnich z Ostrowca.

Na całość konferencji składały się trzy panele tematyczne:

 • HIV AIDS – wykład i warsztaty dla dwóch grup przeprowadził p. Roman Latoszyński z Res Humanae z Warszawy;
 • uzależnienia od Internetu i komputerów – panel prowadzony przez p. Joannę Nowosielską, studentkę WSBiP;
 • narkotyki, dopalacze, używki – wykład i warsztaty prowadzone przez nadkom. Rafała Pietrkiewicza z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu oraz p. Artura Szałapskiego ze Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”.

Jak się spodziewano, tematyka konferencji, a zwłaszcza sposób prezentacji poszczególnych zagadnień, okazały się bardzo interesujące dla uczestników. Największym zainteresowaniem na wykładach cieszyły się aspekty prawno-karne narkomanii, jak również informacje dotyczące HIV i AIDS.

Warsztaty grupowe pozwoliły na bardziej szczegółowe potraktowanie każdego tematu i przyniosły zamierzony skutek, czyli aktywne uczestnictwo młodzieży w dyskusji z prowadzącymi.

Cel konferencji - wskazanie niebezpieczeństw wynikających z różnego rodzaju uzależnień oraz zagrożeń – od komputera, Internetu, narkotyków, dopalaczy, innych używek oraz „dżumy” XX wieku – AIDS, a przede wszystkim wskazanie ścieżek kształtowania odpowiednich postaw niezbędnych do zapobiegania tym uzależnieniom, został w pełni osiągnięty.
Planujemy powrócić do tej tematyki za rok i mamy nadzieję, iż będziemy mogli gościć jeszcze większą liczbę młodych ludzi z ostrowieckich szkół średnich.

Dziękujemy serdecznie zaproszonym gościom za przekazanie ogromnej wiedzy i uświadomienie nam, że nie jesteśmy bezbronni wobec tego, co nas otacza i co nam zagraża.

Dziękujemy również ostrowieckiej prasie i telewizji za patronat medialny i obecność na naszej konferencji.
Samorząd Studencki WSBiP

10.02.2011r. Konferencja „Pożytek, Przedsiębiorczość, Partnerstwo - podstawy skutecznej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”
10 lutego 2011 r. w progach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. z udziałem prezydentów, burmistrzów, wójtów i pracowników samorządowych odbyła się konferencja „Pożytek, Przedsiębiorczość, Partnerstwo - podstawy skutecznej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”. Inicjatorką debaty była Świętokrzyska Komisja Pożytku Publicznego, której członkiem jest prezes Banku Żywności w Ostrowcu Św., radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Maria Adamczyk. Patronat nad konferencją objął Urząd Marszałkowski.

Marek Borowski prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności zaprezentował zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Mówił o tym jak ważnym mechanizmem jest ustawa umożliwiająca współpracę poza organizacjami pozarządowymi, a samorządem. Poinformował też o tym, iż z nowym rokiem pojawiły się nowe możliwości finansowe gdyż powstały trzy nowe drogi pozyskiwania środków finansowych poprzez ogłoszenie konkursu, inicjatyw samodzielnej organizacji oraz udzielania małych grandów i dotacji na krótkie zadania, np. powódź czy pożar.
Jedną z wielu korzystnych zmian w ustawie jest możliwość powołania przez marszałka województwa Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - jako organu konsultacyjno-doradczego, w której zasiada Pani Adamczyk.
Druga to powstanie nowych obszarów zagadnień, w których można realizować. Zadania publiczne poprzez m.in.: integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działaniami adresowanymi do osób w wieku emerytalnym.
Uczestniczący w konferencji Kazimierz Kotowski z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uważa, że spotkanie to było bardzo potrzebne i na pewno przyniesie zamierzone skutki. Samorząd województwa ma możliwość wniesienia pomocy czy dawania przykładu na znalezienie ścieżek porozumienia dla poszczególnych szczebli samorządu - uzasadnił. W szeroko rozumianej pomocy społecznej jest bardzo dużo do zrobienia. Przykładem niech będą osoby niepełnosprawne, które chcą wejść w pełne życie i dlatego chcą zdobyć dodatkowe  umiejętności.  

 
 
 

  

 
                Na skróty

A
ImageAbsolwenci pielęgniarstwa
ImageAgata Mróz
ImageAtrakcyjne i wszechrostronne wychowanie fizyczne
 
                       
C
ImageCo możesz zrobić dla Swojej Małej Ojczyzny

D
ImageDrużyna siatkarek na podium

F
ImageFestiwal siatkówki studenckiej

G

Image
Giełda zawodów
ImageGoście z Turcji

I
ImageImpreza studencka
ImageInauguracja roku akad. 08/09 
ImageInauguracja roku akad.

J
ImageJuwenalia

K
ImageKabareton
ImageKonferencja "Aktualne zasady profilaktyki...
ImageKonferencja dla bibliotekarzy
ImageKonferencja szkoleniowo-metodyczna
ImageKonferencja "Wychowawcza rola ojca w rodzinie"
ImageKonkurs Języka Angiellskiego V
ImageKonkurs Języka Angiellskiego VI

M
ImageMetalurgia
ImageMiędzynarodowy Dzień Pilęgniarek

ImageMikołajki
ImageMinister Edukacji w WSBiP
ImageMistrzostwa WSBiP w tenisie stołowym


O
ImageObóz narciarski
ImageOferta stażu
ImageOtrzęsiny

P
ImagePatologie społeczne XXI wieku
ImagePaweł Kaptur w Turcji
ImagePolak, Węgier dwa bratanki ...
ImagePorozumienie o współpracy 
ImagePorozumienie o wymianie
Imageprof. dr hab. Jerzy Bralczyk
ImagePublikacja tytułów licencjata


S
ImageSiatkówka
ImageSpotkanie z przedsiębiorcami
ImageStosunki polsko - niemieckie
ImageStosunki polsko - rosyjskie

ImageStudenci w Sielpi
ImageStudenci Erasmusa w WSBiP
ImageStudenci WSBiP na Węgrzech
ImageStudenci w Bieszczadach


W
ImageWSBiP za unijne pieniądze wykształci młodzież
ImageWspółpraca pomiędzy Gminą, WSBiP i UTW
ImageWspółpraca pomiędzy WSHP i WSBiP
ImageWygraj zagraniczny staż

Z

ImageZawody w wyciskaniu sztangi leżąc
ImageZjazd Samorządów Studenckich Szkół Wyższych

 

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW