WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Studia licencjackie

Studia I stopnia - licencjackie

zasady przyjęć | koszty studiów   

Studia I stopnia - licencjackie

Studia I stopnia (licencjackie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. trwają 3 lata (6 semestrów) z wyjątkiem studiów 7-semestralnych na kierunku pielęgniarstwo.

Studia I stopnia (licencjackie) kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Programy studiów w WSBiP są oparte na najlepszych i sprawdzonych wzorcach stosowanych w uczelniach amerykańskich, niemieckich i polskich.

Mając na uwadze dobro absolwentów, WSBiP ściśle współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dążąc do tworzenia wspólnych programów dydaktycznych.

Podczas studiów studenci realizują szereg zajęć praktycznych, a programy studiów dostosowywane są do wymogów pracodawców. Szerokie spektrum specjalności i profili kształcenia, dostosowywanych do potrzeb pracodawców oraz ukierunkowanie na praktyczne umiejętności, dają możliwość naszym absolwentom dobry początek kariery zawodowej.

Absolwenci WSBiP są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. dzięki doświadczeniu, które zdobywają podczas wyjazdów zagranicznych.

Nabór na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń. Podania przyjmowane są do 30 września  w WSBiP w Ostrowcu Św. przy ul. Akademickiej 20, Bl. C.

 

 

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW