WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Aktualności

Aktualności 2014


14.01.2014

Konferencja „Profilaktyka w szkole czy profilaktyka w rodzinie?”

Profilaktyka w szkole czy profilaktyka w rodzinie – pod takim tytułem z inicjatywy prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego odbyła się 14.01.2014 r.w WSBiP konferencja naukowa. Wybitni specjaliści z wielu ośrodków naukowych w Polsce podzielili się z licznie przybyłymi słuchaczami, głównie pedagogami, dyrektorami szkół i placówek zajmujących się pomocą psychologiczną oraz prewencją, swoimi badania, analizami i wnioskami. Patronat nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja przebiegała w następującym porządku:

Godz. 9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników
 Godz. 10.00 – 10.15Wystąpienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Wilczyńskiego
Wystąpienie Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk
o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim:
dr Anny Dąbrowskiej
 Wykłady: 
 1. prof. dr hab. Marek Konopczyński
(Pedagogium WSNS w Warszawie)
(Nie) Wychowująca szkoła.
 2. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Profilaktyka i prewencja zachowań suicydalnych dzieci
w okresie szkolnym.
 3. dr Krzysztof Wojcieszek
(Pedagogium WSNS w Warszawie)
Optymalizacja profilaktyki – znaczenie krótkoterminowych
interwencji profilaktycznych.
 4. dr Krzysztof Gąsior
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prężność rodzinna – nowe wyzwanie dla profilaktyki.
 5. dr Małgorzata Michel
(Uniwersytet Jagielloński)
Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej szkoły
w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji resilience.
 ok. 12.00 – 12.30 - Przerwa kawowa 
 6. dr Tomasz Głowik
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w izolacji penitencjarnej
 7. dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, dr Aneta Skuza
(Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim)
Dylematy szkolnej profilaktyki
 8. prof. dr hab. Monika Szpringer
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
dr Anna Dąbrowska
(Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim)
Działania profilaktyczne w obszarze uzależnień w ocenie ich odbiorców.
 ok. 14.00 – 14.30 Dyskusja 

Podejmowanie dyskusji na temat profilaktyki w dobie postmodernizmu, zachwiania autorytetów moralnych i postępującej globalizacji jest niezbędne dla podniesienia jakości pracy instytucji zajmujących się profilaktyką.
Organizatorzy konferencji podkreślili jej wielką wartość i mają w planach prowadzenie kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

 


12-13.02.2014

VII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2014

W dniach 12-13 lutego 2014 r. nauczyciele Naszej Uczelni uczestniczyli w  zorganizowanej przez  KATEDRE BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UNIVERZITA MATEJA BELA v BANSKEJ BYSTRICI, SLOVENSKÁ REPUBLIKA w współpracy z  AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R.ŠTEFÁNIKA v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, UNIVERZITA OBRANY v BRNE, ČESKÁ REPUBLIKA, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI, ČESKÁ REPUBLIKA, NATIONAL AVIATION UNIVERSITY v KYJEVE, UKRAJINA, WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO - APEIRON v KRAKOVE, POĽSKO oraz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v PRAHE, ČESKÁ REPUBLIKA. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi szkół wyższych o różnych profilach, studenci studiów doktoranckich, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele administracji samorządowej, osoby zainteresowane problematyką gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Dr Paweł Dziekański, Katedra Ekonomii, podczas obrad wygłosił referat na temat Metody taksonomiczne w klasyfikacji jednostek samorządowych w kontekście gospodarki finansowej (w ocenie bezpieczeństwa ekonomicznego).
Prof. Antonii Olak wygłosił referat na temat Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. Nauczyciele odbyli także spotkanie z dziekanem Prof. PhDr. Ján KOPER, PhD. dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na temat możliwości współpracy naukowej i dydaktycznej oraz zapoznali się ze strukturą wydziału. 

18.03.2014

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU OSTROWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W dniu 18 marca 2014r. Studium Języków Obcych WSBiP przeprowadziło konkurs języka angielskiego dla uczniów klas maturalnych
z terenu powiatu ostrowieckiego.
Po kilku latach przerwy w mury uczelni wróciło wydarzenie, dzięki któremu maturzyści mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wszystkich sprawności na poziomie B2, według Skali Rady Europy określającej poziom biegłości językowej. Autorką testu była dr Małgorzata Górecka – Smolińska, która stała również na czele Komitetu Organizacyjnego Konkursu i czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia, dbając o każdy najmniejszy szczegół.
Konkurs otworzyła, witając licznie zgromadzonych uczniów i ich nauczycieli, Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska, która po kilku słowach zachęty i życzeniu „Powadzenia!” przekazała prowadzenie Przewodniczącej Komitetu. Dr Małgorzacie Góreckiej – Smolińskiej pomagali na Auli dr Paweł Kaptur oraz mgr Irena Stępniak.
Do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego przystąpiło 68 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 4.
 Wyniki Konkursu udowodniły wysoki poziom uczniów, jednakże test okazał się stosunkowo trudny, na co wskazuje zamieszczona poniżej punktacja.
 Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, zaś nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymali pisemne podziękowania oraz upominki książkowe.
 Organizatorzy Konkursu liczą, iż tegoroczne wydarzenie zapoczątkowało cykl konkursów, które będą organizowane każdej wiosny na terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Laureatami Konkursu zostali:
Kinga Lasota – I miejsce (III Liceum Ogólnokształcące);
Łukasz Grys – II miejsce (III Liceum Ogólnokształcące);
Inga Wójcicka – III miejsce (I Liceum Ogólnokształcące).

Wyniki punktowe dla wszystkich uczestników Konkursu. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia wynosiła 50 punktów.

Poniżej link do pobrania wyników:
   - wyniki konkursu


27-28.03.2014

Ćwierć wieku demokracji w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniach 27-28 marca w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorzości odbyła się konferencja naukowa „Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (1989-2014)”. Konferencja miała na celu podsumowanie zjawisk i procesów, które przez minione ćwierćwiecze kształtowały życie publiczne naszego miasta, a  jednocześnie była tak naprawdę pierwszą próbą syntezy najnowszej, wpisanej w krótkie dzieje III RP, historii Ostrowca Świętokrzyskiego. Konferencję otworzył referatem o dylematach polskiej demokracji znany z ogólnopolskich mediów wykładowca WSBiP i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Kazimierz Kik. Kolejni prelegenci – naukowcy, ale także przedstawiciele lokalnych środowisk kulturalnych, nauczyciele, samorządowcy – przedstawiali zagadnienia związane z ostrowiecką polityką, organizacjami pozarządowymi, mediami, oświatą, służbą zdrowia, hutnictwem, rynkiem pracy czy sportem. Podsumowaniem naukowego spotkania była debata z udziałem sześciu aktywnych uczestników życia publicznego, reprezentujących różne środowiska polityczne i zawodowe – Elżbietą Baran, Marcinem Jabłońskim, Lechem Janiszewskim, Zdzisławem Kałamagą, Piotrem Kopańskim oraz Wojciechem Kotasiakiem. Pokłosiem konferencji będzie publikacja, która światło dzienne ujrzy być może jeszcze w bieżącym roku.23.04.2014

III Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie

Już po raz trzeci z inicjatywy Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego przy współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Miejskiego Centrum Kultury odbyły się III Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie. Tegoroczne spotkaniom patronowało hasło „Londyn Szekspira – Londyn dziś”, a wykład dr. Pawła Kaptura na temat Londynu epoki Szekspira został połączony z wystawą fotografii Londynu współczesnego „The London Globe czyli londyńska wieża Babel” autorstwa Pawła Koguta.
Tradycyjnie w godzinach dopołudniowych odbyły się dwa spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowca, po południu zaś w mury Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości przybyli sympatycy literatury i sztuki anglosaskiej. Paweł Kaptur mówił o czasach elżbietańskich, potędze militarnej i gospodarczej tego okresu, jak również o wielkim pożarze ówczesnego city i dżumie, która zdziesiątkowała mieszkańców Londynu. Oczywiście, nie mogło zabraknąć opowieści o teatrze The Globe, którego współzałożycielem był Szekspir. Zdjęcie współczesnego The Globe znalazło się w centrum wystawy Piotra Koguta, który niezwykle barwnie opowiadał o życiu w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Na prezentowanych na wystawie fotografiach autor skupił się głównie na ludziach – londyńczykach, bowiem Londyn dzisiejszy to współczesna wieża Babel.
 


08-10.05.2014

Konferencja „Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza
Sabbata na tle misji polskiej eimigracji niepodległościowej na Zachodzie”

W dniach 8-9 maja 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Życie i działałalność prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Głównym organizatorem konferencji była WSBiP, współorganizatorami: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, natomiast partnerami: Powiat Ostrowiecki, Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Bieliny i Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.

Konferencję uświetnili znamienici goście. Prezydenta Bronisława Komorowskiego reprezentował Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz, z Wielkiej Brytanii przybyła natomiast córka Prezydenta Kazimierza Sabbata p. Jolanta Sabbatówna. Wśród gości i prelegentów znaleźli się m. in. prof. dr Bolesław Indyk – prezes Polskiego Towarzystwa Na Obczyźnie w Londynie i jednocześnie przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, minister Andrzej Zakrzewski i p. Kazimierz Stepan – bliscy współpracownicy Kazimierza Sabbata, znani historycy, w tym: prof. dr hab. Adam Massalski, b. rektor UJK, prof. dr hab. Krzysztof Tarka z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. hab. Wiesław Jan Wysocki, wiceprzewodniczący Światowej Rady Badań nad Polonią, prof. dr hab. Artur Patek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Józef Smoliński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr hab. Grzegorz Miernik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dr hab. Stanisław Kilian z Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Joanna Pyłat z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, dr Jacek Krzysztof Danel, biograf Kazimierza Sabbata.

Podczas dwu dni konferencji ponad dwudziestu prelegentów, reprezentujących Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie, Uniwersytet Jagielloński, UMCS, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, PWSZ im. Szymonowica w Zamościu oraz WSBiP przedstawiło referaty poświęcone dzieciństwu i młodości oraz działalności harcerskiej Kazimierza Sabbata, jego działalności politycznej, a także polskiej emigracji niepodległościowej, stanowiącej tło dla działalności przedostatniego Prezydenta RP.

Pokłosiem konferencji będą materiały, które ukażą się drukiem za kilka miesięcy.
10.05.2014

JUWENALIA 2014 – kolejne studenckie święto za nami….

Sobota, 10 maja, była długo wyczekiwanym dniem dla ponad 100 studentów WSBiP zapisanych na listę chętnych do wzięcia udziału w tegorocznych Juwenaliach. Miejscem imprezy był ponownie Bałtów – tereny JuraParku i Parku Rozrywki. Od samego rana wszyscy mocno trzymali kciuki za poprawę pogody, gdyż deszcz był bardzo niemile widziany….
Na szczęście, na pół godziny przed planowanym wyjazdem przestało padać i wszyscy odetchnęli z ulgą. Punktualnie o 14.00 żółty autobus zabrał połowę grupy do Bałtowa. Reszta dojechała własnym transportem. Spotkaliśmy się pod bramą do JuraParku gdzie nastąpiło rozdanie koszulek w „barwach klubowych” WSBiP, rozdanie opasek upoważniających do korzystania ze wszystkich atrakcji Jura Parku i Parku Rozrywki oraz kuponów na zjazdy roller-coasterem. Po podziale na trzy grupy, każda ruszyła ze swoim przewodnikiem realizować program pobytu, precyzyjnie przygotowany przez organizatorów - panią Annę Marzec z Działu Organizacji Imprez z Bałtowa i panią Martę Dobrowolską – Wesołowską, Opiekuna Samorządu Studenckiego WSBiP. Nie zabrakło atrakcji takich jak: przejazd kolejką na spływ tratwami, śpiewy na żołnierską nutę podczas spływu, Quest w Żydowskim Jarze, zwiedzanie zwierzyńca, Oceanarium, kino emocji 5D, Park Rozrywki z licznymi karuzelami, które okazały się dla niektórych nie do pokonania :) no i oczywiście roller-coaster. Wieczorem, po chwili odpoczynku przy żurku, grillowanej karkówce, czy kiełbasce przyszedł czas na dyskotekowe szaleństwa do dźwięków i świateł składanych przed DJ Michała Gumułę. Światła to mało powiedziane – DJ zaskoczył wszystkich 45 minutowym pokazem laserów – feeria barw i dźwięków była niesamowita.
Żółte busy odwiozły zadowolonych studentów WSBiP do Ostrowca mocno po północy. Teraz pozostało nam czekać na przyszły rok i przyszłe Juwenalia! A więc – do siego roku :)
Ze studenckimi pozdrowieniami
Samorząd Studencki WSBiP

27.05.2014

Debata oksfordzka Kraków contra Ostrowiec

Tradycja debat oksfordzkich, czyli swoistego pojedynku na słowa, sięga początków XIX wieku. Uczestnicy debaty mają za zadanie w sposób logiczny i klarowany przedstawiać swoje argumenty spierając się ze swoimi oponentami z drużyny przeciwnej. Teza debaty, czyli temat sporu, w zasadzie odgrywa rolę drugorzędną. Clou zabawy polega na umiejętnym prowadzeniu sporu i logicznym podważaniu argumentów dyskutantów. Współcześnie debata oksfordzka jest popularną formą przetarcia młodych ludzi – uczniów i studentów – przed wystąpieniami w „dorosłym” życiu na formą publicznym.
  Debata oksfordzka rządzi się swoimi prawami. Uczestnikami takiej debaty są dwie drużyny, najczęściej trzyosobowe, dyskutujące nad wcześniej zaproponowaną tezą. Drużyna, której przypadło w udziale bronić tezy nazywana jest propozycją, natomiast drużyna, która ma za zadanie tezę obalić, jest określana mianem opozycji. Mówcy oceniani są przez publiczność, dysponującą określoną liczbą głosów, oraz ekspertów. Debatę prowadzi marszałek,wspomoganay przez sekretarza.
  27 maja, w murach WSBiP, z inicjatywy dra Przemysława Łukasika, adiunkta na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, odbyła się w debata oksfordzka z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zmierzyły się w niej cztery drużyny: I LO im St. Staszica z Ostrowca Św. (Paulina Styczeń, Ada Kowalska, Sylwia Kaczor), II LO im. J. Chreptowicza z Ostrowca Św. (Agata Kaczorowska, Patryk Nawrot, Adam Kaczmarczyk), VI LO im. A. Mickiewicza w Krakowie (Karol Kruk, Bartłomiej Janiczka, Wiktoria Stelmachniewicz), VII LO im. Z. Nałkowskiej w Krakowie (Tomasz Idzik, Julia Skrobowska, Aleksandra Kuźma). Oceniali ich eksperci: doc. dr Anna Doliwa-Klepacka, gen. dyw. Andrzej Pietrzyk, dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, Paweł Nowak, Rafał Lega i Olaf Staszkiewicz. Współorganizatorem debaty było Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, natomiast patronat objął Starosta Powiatu Ostrowieckiego dr Zdzisław Kałamaga. Zmagania mówców poprzedził wykład wybitnego specjalisty w zakresie prawa europejskiego, prof. zw. dra hab. Zbigniewa Doliwa-Klepackiego, honorowego Rektora WSBiP.
  Pomimo,  że ostrowieckie szkoły debiutowały w tego typu zmaganiach, nie ustępowały pola bardziej doświadczonej krakowskiej młodzieży. Po dwóch pojedynkach półfinałowych do debaty decydującej o zwycięstwie przystąpiły drużyny: naszego Chreptowicza i krakowskiego Liceum im. Nałkowskiej. Choć tym razem zwyciężyli licealiści z Krakowa (indywidualnie tytuł najlepszego mówcy zdobyła Ola Kuźma z VII LO), młodzież z Ostrowca będzie się mogła w przyszłym roku sprawdzać w sztuce debatowania. Z inicjatywy WSBiP powstanie międzyszkolna liga debat oksfordzkich, z udziałem – mamy nadzieję – wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

    


30.05.2014

Międzynarodowa Konferencja „Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym”

S30 maja 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym”, organizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Tematyka konferencji dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia – edukacji, czynników zdrowotnych. Przekazywane informacje były skierowane zarówno dla personelu medycznego, jak i dla studentów kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zdrowia i jego ochrony. W konferencji udział wzięli lekarze, pielęgniarki, nauczyciele akademiccy z ośrodków w Polsce, Czechach i Słowacji oraz studenci. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń na temat edukacji pacjentów w różnych stanach chorobowych. Wykłady dotyczyły szeroko rozumianej promocji zdrowia oraz profilaktyki. Były pogrupowane w trzy sesje: 

  • Promocja i edukacja zdrowotna jako element systemu ochrony zdrowia
  • Prewencje pielęgniarskie w różnych stanach zdrowia w państwach Unii Europejskiej
  • Zagrożenia wynikające ze stylu życia.

Konferencja połączona była z rozstrzygnięciem plebiscytu „Lekarz – Pielęgniarka – Położna – Rehabilitant Roku 2013”.


01.06.2014 

Dzień Dziecka 2014 – festyn rodzinny „Słoneczny krąg”

Tegoroczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka odbył się 1 czerwca, na boisku przy PSP nr 7, obok Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Samorząd Studencki uczelni był współorganizatorem tego wydarzenia, obok Działu Społeczno – Kulturalnego OSM i Rady Osiedla Pułanki.
W programie festynu były liczne atrakcje dla dzieci – dużych i małych.  Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Izabeli Pustuły, swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy mundurowej ZDZ w Ostrowcu. Był pokaz musztry i pokazy broni, które przyciągnęły liczne grono młodych wielbicieli militariów.
Kolejną atrakcją był pokaz „Dzieciaki ratują”, podczas którego dorośli i dzieci mogli nauczyć się najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy mogli się przekonać, iż nawet pięcioletnie dziecko może uratować swoje rodzeństwo w przypadku zachłyśnięcia czy krwotoku z nosa. Państwo Katarzyna i Tomasz Klepacz, ze swoimi córkami w bardzo przekonujący sposób przekazali widzom bardzo cenne wskazówki dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
O zasadach bezpieczeństwa mówili również zaproszeni policjanci i strażacy. Ci pierwsi pokazali również tresurę Dory – nowego psiego funkcjonariusza  ostrowieckiej Komendy.
Kolejne pokazy przyniosły wiele wrażeń estetycznych, gdyż wszyscy uczestnicy festynu mogli podziwiać formacje taneczne oraz solistów Black and White podczas pokazów fitness i tańca. Na deser natomiast zostawiono pokazy Taekwondo. 
Te wszystkie atrakcje urozmaicone były możliwością obejrzenia wystawy modeli samolotów klubu Aviator, licznymi konkursami i zawodami sportowymi, była trampolina, zamek do skakania, malowanie twarzy, loteria fantowa i wiele innych…
Pogoda dopisała, uczestnicy z dobrymi humorami również i to był przepis na udaną imprezę rodzinną.
Na terenie Uczelni, zaś z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wystawę prac uczniów, którzy wzięli udział w organizowanym przez Studium Języków Obcych WSBiP konkursie plastyczno – językowym „Moja wymarzona podróż”.
Całość festynu z aparatem przy oku dokumentował Grzegorz Skiba, pracownia fotograficzna FOTOGENIC.
Wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom festynu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!


więcej zdjęć na profilu Samorządu Studenckiego na facebooku


27-28.09.2014 

ĆWICZENIA ORGANIZACJI PROOBRONNYCH W OSTROWCU ŚW.

W dniach 27-28 września w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym „Ostrowiec Świętokrzyski 2014” pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja. Organizatorami ćwiczeń byli: Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., JS 2013 Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW oraz Miasto Ostrowiec Świętokrzyski. W składzie Komitetu Honorowego ćwiczeń był między innymi Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski.
Celem ćwiczeń zgrywających na szczeblu kompanii była integracja samorządu terytorialnego, zarządzania kryzysowego, potencjału organizacji proobronnych oraz podmiotów gospodarczych i nowoczesnej technologii, a także kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Ćwiczenia w Ostrowcu Świętokrzyskim, zorganizowane zostały dla 200 członków organizacji paramilitarnych, żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, miały one charakter ogólnopolski i były piątymi z rzędu ćwiczeniami zgrywającymi organizowanymi przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Przedsięwzięcie było niezmiernie widowiskowe - częścią ćwiczeń była otwarta dla publiczności symulacja szturmu na budynek szkolny PSP nr 12 na Koszarach. Następnie uczestnicy manewrów zwartą kolumną udali się na Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel . Ćwiczeniom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego zorganizowany na terenie WSBiP - od elektroniki po transportery opancerzone (ROSOMAK czy HIPOPOTAM) i wyrzutnie rakiet LANGUSTA.
 


04.10.2014 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

4 października br., w Auli im. Profesora Franciszka Ryszki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Już po raz osiemnasty w historii ostrowieckiej Alma Mater zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”, a zaproszonych gości oraz brać studencką powitała Rektor WSBiP – prof. dr hab. Bożena Zboina. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów pierwszego roku.

W uroczystej inauguracji oprócz studentów i profesury WSBIP, uczestniczyli liczni goście, m.in.: poseł na Sejm RP – Zbigniew Pacelt, starosta ostrowiecki – dr Zdzisław Kałamaga, wicestarosta – Eligiusz Mich, wiceprezydent miasta - Paweł Górniak, wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego - Józef Grabowski, założyciele Uczelni – prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki, prezesi - Stanisław Bobkiewicz, Wojciech Cholewiński, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, były Rektor WSBiP prof. Stanisław Zaborniak, przedstawiciele zarządu UTW w Ostrowcu Św. - Józef Pazderski i Matylda Niewójt, prezes OTN – dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, a także duchowni, dyrektorzy ostrowieckich szkół, przedsiębiorstw i placówek użyteczności publicznej związanych z uczelnią.

Otwierając uroczystość, rektor WSBiP, prof. dr hab. Bożena Zboina podsumowała miniony rok akademicki i przybliżyła perspektywy rozwoju uczelni. Podkreśliła, że strategicznym celem uczelni w bieżącym roku będzie przygotowanie uczących się do zawodowego funkcjonowania na rynku pracy. Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym również kładą nacisk na kształcenie praktyczne i na jakość tego kształcenia.

Głos zabrał  absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe – Jacek Budzień, który zapewnił studentów, że dokonali dobrego wyboru, a w Ostrowcu Świętokrzyskim zdobędą wiedzę fachową, cenioną na rynku pracy. Życzył im również, aby dobrze wykorzystali okres studiów, rozwijali się intelektualnie, bowiem WSBiP stwarza takie możliwości.

Uroczysty akt immatrykulacji poprzedziło wręczenie Rektorskich Dyplomów Uznania najlepszym studentom oraz absolwentom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Milena Żuchowska- Kierunek Pielęgniarstwo, Magdalena Cebula - Kierunek Pielęgniarstwo, Małgorzata Mazurkiewicz - Kierunek Pielęgniarstwo, Joanna Karwatowska - Kierunek Pielęgniarstwo, Marzena Kaczmarska - Kierunek Zdrowie Publiczne, Iwona Bernacka-Kierunek Zdrowie Publiczne, Patrycja Różalska - Kierunek Zdrowie Publiczne,

Dominika Lipka-Kierunek Bezpieczeństwo narodowe,  Małgorzata Samson-Kierunek Ekonomia,   Bożena Rogalińska - Kierunek Ekonomia,  Kinga Popek-Kierunek Ekonomia, Krzysztof Małkiewicz - Kierunek Ekonomia, Małgorzata Grabowska-Kierunek Ekonomia, Wójcik Albert-Kierunek Geodezja i kartografia

Po akcie immatrykulacji pracownicy naukowi uczelni, studenci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Przystosowanie się do zmian, jako element współczesnego życia społeczno-gospodarczego”, wygłoszonego przez prof. Bogdana Klepackiego, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.23.10.2014 

Promocja książki „Nauka o języku nie tylko dla uczniów – wybrane zagadnienia”

23 października 2014 r. w bibliotece WSBiP odbyło się spotkanie promujące książkę dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej „Nauka o języku nie tylko dla uczniów – wybrane zagadnienia”. Na początku spotkania list gratulacyjny od władz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odczytała i wręczyła dr Aneta Skuza. Następnie autorka opowiedziała o warstwie treściowej książki, procesie jej pisania, odbiorcach i przyszłych publikacjach. W publikacji, obok możliwie najbardziej zwięzłych i prostych objaśnień zagadnień poświęconych historii języka polskiego, rozwarstwieniu współczesnej polszczyzny, związanych z wymową, leksyką, interpunkcją, zawarte są propozycje ćwiczeń usprawniających konkretne umiejętności językowe, np. redagowanie tekstu, pisanie CV. Materiał do książki właściwie był gotowy od dawna, dr Pierścińska-Maruszewska musiała go jedynie uporządkować i zaktualizować. Książka kierowana jest zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów na każdym etapie kształcenia, ale z pewnością zainteresuje wszystkich, których język polski fascynuje, chcieliby pogłębić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności językowe. 

 


09.11.2014 

WYKŁAD OTWARTY Krzysztofa Ostafińskiego, RYNEK WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZYCH W POLSCE

W ramach działań projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Krzysztof Ostafński (Regionalny Koordynator Projektu Edukacyjnego, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.) zrealizował wykład otwarty na temat RYNEK WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZYCH W POLSCE skierowany do studentów WSBiP w Ostrowcu Św., pracowników banków mających siedzibę w Ostrowcu Św. oraz mieszkańców miasta.

W spotkaniu uczestniczyła duża grupa studentów i pracowników naukowych Uczelni. Podejmowane w trakcie spotkania zagadnienia, dotyczące m.in. kwestii budowania pozytywnej historii kredytowej, wykorzystywania informacji oraz danych gospodarczych przez przedsiębiorców, zastrzegania skradzionych dokumentów tożsamości są elementem kształtowania świadomości studentów, a w przyszłości pracowników i właścicieli firm, praktyków zawodu. Wartość wykładu jest tym większa, gdyż wskazuje na praktyczne elementy poruszanych zagadnień.


14.11.2014 

XII Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie „Żywienie w zdrowiu i chorobie”

Prawidłowe odżywianie stanowi jeden z ważniejszych czynników, które decydują o naszym właściwym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu każdego człowieka. Ważne jest dbanie o rodzaj pożywienia, gdyż wpływa ono na odporność i długość życia, a także podnosi jego jakość. Każdy z nas powinien być świadomy, iż odżywianie odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu dobrego zdrowia i jest często kluczowe w prawidłowej rekonwalescencji.

„Żywienie w zdrowiu i chorobie” było tematyką ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej
w ramach XII Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie, której organizatorami byli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Konferencja podzielona była na cztery sesje, w trakcie których wystąpili zaproszeni goście i przedstawiciele kilku polskich uczelni, współorganizujących tegoroczną konferencję. W trakcie sesji I „Żywienie a zdrowie” oraz II „Miejsce dietetyki we współczesnej ochronie zdrowia” wystąpiła dr hab. Lucyna Kozłowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedrę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie reprezentowali m.in. prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik, dr hab. Barbara Ślusarska, dr n. med. Anna Pacian oraz dr Bogdan Szponar. Z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaproszenie przyjęli dr hab. Edyta Suliga oraz dr J. Matykiewicz. Wśród prelegentów WSBiP znalazły się prof. WSBiP dr hab. Bożena Zboina oraz dr Małgorzata Cichońska.
Sesja III dotyczyła „Leczenia żywieniowego”. Prelegentami byli dr n. med. J. Matykiewicz, prof. dr hab. S. Głuszek, lek. med. M. Gendziwiłł, mgr L. Kimber-Dziwisz, mgr E. Sinda.
Podczas sesji wykładowych uczestnicy zapoznali się z istotną rolą, jaką odgrywa odpowiednie odżywianie człowieka zarówno w zdrowiu jak i wspomagająco w leczeniu farmakologicznym oraz rolą prawidłowego żywienia jako łagodzenie objawów chorobowych.
Konferencja została urozmaicona poprzez wprowadzenie innowacyjnej formy prezentacji, jaką była sesja posterowa. Z inicjatywy organizatora konferencji - WSBiP, studenci uczelni
w Ostrowcu Św. oraz  doktoranci SGGW w Warszawie i UM w Lublinie mieli szansę zaprezentować postery z wynikami prowadzonych przez siebie badań. Sesja ta miała na celu przedstawienie prac badawczych studentów pracujących w zespołach naukowych, pod opieką doświadczonych dydaktyków. Ta część kierowana była również do studentów WSBiP kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne w celu przedstawienia tematyki  badań naukowych realizowanych w ich katedrach.
Prezentacja wyników badań tak zacnemu gremium naukowemu było nie lada wyzwaniem dla uczestników sesji, tym bardziej, że każdy poster był omawiany przez autorów, a następnie oceniany przez komisję konkursową. Wyróżnienie przyznano mgr Monice Kaczoruk za poster nt. „Edukacja żywieniowa dzieci z nadwagą i otyłością” oraz Paniom Milenie Żuchowskiej i Oldze Cukierskiej za poster nt. „Otyłość jako problem dzieci w wieku 11-13 lat”.

Konferencję poprzedziły dwutygodniowe warsztaty dla osób przewlekle chorych, których celem było udzielenie wsparcia w walce o życie i powrót do zdrowia w ramach projektu „Aktywna jesień w mieście II edycja” przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 
21.11.2014 

NATO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

21 listopada Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP zorganizowała konferencję naukową „NATO w XXI wieku. Wyzwania współczesnego świata”. Obrady toczyły się wokół dwóch przewodnich tematów – przyszłości NATO oraz roli Sojuszu Północnoatlantyckiego w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści oraz młodzi badacze – należy podkreślić, że wszystkie wygłoszone referaty prezentowały wysoki poziom naukowy. Po otwarciu konferencji przez kierownika katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP gen. dyw. w st. spocz. Andrzeja Pietrzyka, w sesji pierwszej referaty wygłosili: płk dr Janusz Falecki, były komendant Centrum Szkolenia na Potrzeby sił Pokojowych oraz  wykładowca WSBiP, który mówił o koncepcjach strategicznych NATO, doktorantka UJK mgr Ewelina Klimczak, która przybliżyła drogę Polski do integracji z NATO oraz dr Iwona Wrońska z Uniwersytetu w Białymstoku, która przedstawiła zagadnienie zasady solidarności w stosunkach międzynarodowych w kontekście działań NATO.

Po przerwie prelegenci przystąpili do omawiania ważkiej w ostatnim czasie kwestii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wybitny analityk wywiadu płk dr inż. Krzysztof Surdyk reprezentujący WSBiP przybliżył  znaczenie analiz wywiadowczych dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych na przykładzie konfliktu ukraińskiego, dr Leszek Sykulski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Geopolityczne oraz WSBiP, zanalizował rosyjskie koncepcje wojen informacyjnych, dr Przemysław Furgacz z WSBiP przedstawił i skomentował ostatnie kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość, zaś student Uniwersytetu Łódzkiego Łukasz Muszyński omówił integrację z Ukrainą jako wyzwanie dla NATO w Europie Wschodniej.

Moderatorem debaty był dr Jakub Żak z WSBiP. W niezwykle interesującej konferencji, zakończonej owocną debatą brali udział studenci Bezpieczeństwa Narodowego oraz uczniowie ostrowieckich szkół średnich, a także zaproszeni goście, w tym mjr Adam Mirosław z Centrum Szkolenia na Potrzeby sił Pokojowych w Kielcach . Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w grudniowym numerze rocznika „Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem”. 


22.11.2014 

Integracyjna Impreza Studencka

Sobotni wczesny wieczór. Klub Muzyczny Perspektywy w Ostrowcu po prostu pęka w szwach. Nie ma krzeseł dla wszystkich chętnych do „studenckiej integracji”! Gdy zaczyna grać muzyka krzesła przestają być potrzebne, a wszystkie lody zostają przełamane. Nie ma znaczenia czy to pielęgniarstwo, pedagogika, ekonomia czy bezpieczeństwo narodowe, a nawet czy to licznie przybyła kadra – wszyscy bawią się świetnie!
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Monika Kotwa wita zebranych i zaprasza do ślubowania wszystkich studentów z I roku, a następnie ślubuje kadra – w bardzo żartobliwym tonie przyrzekają nam, studentom WSBiP, że egzaminy będą łatwe, na co bardzo liczymy!
Liczne konkursy z nagrodami przyciągają rzeszę chętnych do wspólnej zabawy, dzięki której wiemy już ile schodów dzieli parter od I piętra na bloku C, jak ma na imię Beata z baru, kiedy biblioteka nie wypożycza książek no i ile stóp ma kapitan
To była impreza, która długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych – myślimy, że co najmniej do przyszłego roku!
Dziękujemy Igorowi z Bezpieczeństwa Narodowego I rok za muzę do północy i Grzegorzowi Skibie za super foty! 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW