WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Zgłoszenia
24.09.2011 r. I Zjazd Absolwentów WSBiP „Spotkanie po latach” 

Z okazji obchodów 15-lecia Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 24 września w WSBiP odbył się I zjazd Absolwentów „Spotkanie po latach”. 

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Twórcy Uczelni prof. zw. dr. hab. Zbigniewa M. Doliwa-Klepackiego, który wspominał swój pierwszy przyjazd do Ostrowca Św. oraz początki powstawania uczelni. Profesor Klepacki złożył podziękowania obecnemu Staroście Panu Zdzisławowi Kałamadze – ówczesnemu prezydentowi miasta - za pomoc przy tworzeniu tej uczelni. Padły też słowa uznania pod adresem kanclerza Józefa Tyburczego za ogromny wkład pracy na rzecz WSBiP.

Rektor WSBiP prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina przedstawiła w formie prezentacji 15-letnią historię ostrowieckiej Uczelni. Podczas oficjalnych przemówień głos zabrali – starosta ostrowiecki oraz prezydent miasta, zaś w imieniu kadry dydaktycznej wspomnienia z lat minionych w Uczelni przedstawił prof. dr hab. Mieczysław Poborski.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie absolwentów z kadrą dydaktyczną, na którym absolwenci opowiadali jaki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe miało ukończenie studiów w WSBiP. Wspomnienia absolwentów dotyczyły głównie wielu zabawnych sytuacji, związanych z okresem studiowania w murach ostrowieckie uczelni.

Na zakończenie oficjalnego spotkania wszyscy udali się do obejrzenia wystawy „Uczelnia w fotografii” oraz zwiedzania WSBiP. Po uroczystości rozpoczęła się nieoficjalna część spotkania w „Chacie Myśliwskiej” Pałacu Tarnowskich, gdzie zabawa trwała do późnej nocy.

 

Zjazd Absolwentów
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW